Dağılma ve Devamlılık – Disintegration of Persistence