sovyetler bayrağı

“Rusya Komünistleri Partisi”, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağının yeniden devlet bayrağı olmasını  için kampanya başlattı. Parti, 100 bin imza toplayarak konuyu parlamento gündemine taşıyacağını duyurdu.

“Rusya Komünistleri Partisi”, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağının yeniden devlet bayrağı olmasını için kampanya başlattı. Parti, 100 bin imza toplayarak konuyu parlamento gündemine taşıyacağını duyurdu.
Rusya’da parlamento dışında bulunan “Rusya Komünistleri” partisi, Sovyetler Birliği dönemine orak çekiçli kızıl bayrağının yeniden devlet bayrağı olarak benimsenmesi teklifinde bulunarak bu amaçla bir kampanya başlattı. Rusya Komünistleri, 1917’deki Bolşevik Devrimi’nden sonra kurulan sosyalist sovyet cumhuriyetlerin birliğini temsil eden, kızıl zemin üzerine sarı orak çekiç armalı bayrağın yeniden resmi temsile kavuşması için 100 bin imza toplamayı planlıyor.

‘Rusya Komünistleri’ partisinin Genel Sekreteri Maksim Suraykin, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, “Üç renkli bayrak, tüm saygımla söylüyorum, Rusya’da ticari filo bayrağıydı. Ülke, ciddi ideolojik, bilgilendirici ve vatansever içyüzünü taşıyan bir bayrağa sahip olmalı. Kızıl bayrak, 5 yıl boyunca faşizmle savaşta kullandığımız ve uğruna on milyonlarca kişinin öldüğü zaferin bayrağıdır. Layık olduğumuz ülke bayrağı odur” dedi.

Suraykin, Rusya’da 100 bin imza toplayan herhangi bir girişimin parlamentonun gündemine taşınma olanağı kazandığını hatırlatarak, “Bu, bizim için kolay bir görev” dedi.

Rusya’da Kasım 1917’de (Ekim Devrimi) iktidarın Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Bolşevik kanadının eline geçmesinin ardından, işçi ve asker meclislerinden oluşan bir Sovyet cumhuriyeti ilan edilmiş, Rusya hinterlandındaki pek çok ülkenin de birer Sovyet cumhuriyeti haline gelmesinin ardından 1922’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) adıyla bu cumhuriyetlerin konfederatif birliği sağlanmıştı. Bu konfederasyon, kurulduğu 1922 yılından itibaren, düz kızıl zemin üzerine işçi-köylü birliğini temsil eden orak-çekiç figüründen oluşan bayrağı ülke bayrağı olarak benimsedi. Orak-çekiçli bayrak günümüzde de komünist hareketlerin en önemli simgesi olarak kullanılıyor.

Rusyanın Sesi

Bir Cevap Yazın