Hepinizin bildiği gibi ülkemizde adam olmanın klasik kıstasları vardır. Bu kıstaslar; “Göster oğlum amcalara pipini!” ile başlar, gösterilen pipiyi şekillendirme operasyonu olan “sünnet” ile devam eder, gidilmediği takdirde kız verilmeme riskini ortaya çıkaran “askerlik” ile taçlandırılır ve nihayetinde “mürüvvet gösterme”, “torun sevdirme”, vb. şekillerde kendi içinde gurur öğesi olabilme temalı bir hizmet sektörü oluşturarak süreklilik arz eder.

Sözünü ettiğimiz erkeklik kriterlerinden ilk ikisi, daha içimize çektiğimiz oksijenin ne olduğunu anlamadan şipşak olur biter ve sıra askerliğe geliverir. Askerlik, kimilerine göre, gidilip görülmesi gereken çekici bir yer olarak nitelenirken, kimilerine göre de, hayata atılmaya yönelik bir geciktiricidir.

Türkiye’nin de dâhil olduğu bazı ülkelerde zorunlu askerlik mevcuttur. AB üyesi ülkelerden İngiltere, Almanya ve Fransa zorunluğu askerliği kaldırarak profesyonel orduya geçmişlerdir ki bu durum, başta Türkiye’de olmak üzere, çevre ülkelerde de benzer tartışmaların gündeme gelmesini sağlamıştır.

Hâlihazırda ülkemizde de zorunlu askerlik sistemini kabul etmeyen ya da çeşitli sebeplerden ötürü askere gidemeyen “kaçak” statüsünde pek çok genç bulunmaktadır. Bu bağlamda; dileyenler için, vicdani ret hakkının ülkemizde yerleşmesini sağlayarak, askerliği zorunlu olmaktan çıkarma mücadelesi veren Vicdani Ret Derneği (VR-DER), ülkedeki zorunlu askerlik ile ilgili mevcut durumun değişmesine ön ayak olma hedefindedir.

VR-DER, temel bir insan hakkı olarak gördüğü Vicdani Ret hakkının barışçıl bir yaşamı mümkün kılacağına inanır ve “barış için savaş” mottosunun karşısında yer alır. VR-DER için vicdani ret, savaşın insan öğesi olmayı reddetmektir ki bu doğrultuda savaşın bütün unsurlarına karşı çıkar ve üyelerine de benzer bir yön çizer.

VR-DER gücünü, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan alır ve gerekçesinin ne olduğu fark etmeksizin kendisini vicdani retçi olarak tanımlayan kişilere maddi, manevi, hukuki, vb. her türlü desteği sağlar. VR-DER, Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI) ve Avrupa Vicdani Ret Bürosu (EBCO) üyesidir. Global çapta yaşanan gelişmeleri yakından takip eder ve çalışmalarını güncel bir şekilde yürütür.

Ülkemizde kanıksanmış olan algı, askere gitmeyi reddeden kişilerin hayatlarının alt üst edildiği yönündedir. VR-DER bizlerin aklından çıkmayan ve resmi anlamda bir yanıt bulamayacağımızı umup, sormaktan çekindiğimiz “Askere gitmezsem ne olur?” sorusuna, fazlasıyla cevap oluyor. Ayrıntıları http://vicdaniret.org/ adresinde bulmanız mümkündür.

Bir Cevap Yazın